Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/136166
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBelda Reig, Ignasi-
dc.date.accessioned2021-11-24T12:31:15Z-
dc.date.available2021-11-24T12:31:15Z-
dc.date.issued2021-03-05-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/136166-
dc.description.abstractHi ha un consens acadèmic, social i polític respecte al fet que el sistema tributari actual no està ben adaptat al paradigma tecnicoeconòmic de l'economia del coneixement. En els últims anys, s'han intentat desplegar diverses iniciatives legislatives per gravar les empreses tecnològiques de manera justa, equitativa i d'acord amb els valors constitucionals. Però aquestes iniciatives només són solucions temporals que en molts casos no funcionen bé i tendeixen a introduir proteccionisme econòmic en l'ordre del comerç digital internacional. Aquesta tesi doctoral revisa el context fiscal de l'economia del coneixement en els nous models de negoci digitals que estan sorgint, com la criptoeconomia, la robòtica, els serveis digitals, les dades massives i la internet de les coses. Proposa una reinterpretació de la normativa actual d'imposició directa per tenir un sistema tributari ben adaptat a l'economia del coneixement i amb l'elasticitat necessària per anar-se adaptant fàcilment als nous models econòmics que van apareixent en aquest paradigma tecnicoeconòmic.ca
dc.description.abstractExiste un consenso académico, social y político respecto a que el actual sistema tributario no está bien adaptado al paradigma técnico-económico de la economía del conocimiento. En los últimos años, se han intentado desplegar varias iniciativas legislativas para grabar las empresas tecnológicas de forma justa, equitativa y de acuerdo con los valores constitucionales. Pero estas iniciativas no dejan de ser soluciones temporales que en muchos casos no funcionan bien y tienden a introducir proteccionismo económico en el orden del comercio digital internacional. Esta tesis doctoral revisa el contexto fiscal de la economía del conocimiento en los nuevos modelos de negocio digitales que están apareciendo, como la criptoeconomía, la robótica, los servicios digitales, los macrodatos y el internet de las cosas. Propone una reinterpretación de la actual normativa de imposición directa para tener un sistema tributario bien adaptado a la economía del conocimiento y con la elasticidad necesaria para ir adaptándose fácilmente a los nuevos modelos económicos que van apareciendo en este paradigma técnico-económico.es
dc.description.abstractThere is an academic, social, and political consensus that the current tax system is not well adapted to the technical-economic paradigm of the knowledge economy. In recent years, many attempts have been made to deploy legislative initiatives to tax technology companies fairly, equitably and in accordance with constitutional values. But these initiatives are still temporary solutions, which in many cases are not working well and are prone to introduce a certain economic protectionism in international digital trade. This doctoral thesis reviews taxation in the knowledge economy, specifically in new and emerging digital business models such as crypto-economics, robotics, digital services, big data and the Internet of Things. It also proposes a reinterpretation of the current direct taxation regulations in order to adapt the tax paradigm to the knowledge economy, introducing the necessary elasticity to adapt easily to the new economic models that are appearing in this technical-economic paradigm.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)-
dc.rightsCC BY-NC-ND-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectdret econòmicca
dc.subjectderecho económicoca
dc.subjecteconomic lawen
dc.subjectdret tributarica
dc.subjectderecho tributarioes
dc.subjecttax-lawen
dc.subjectfiscalitatca
dc.subjectfiscalidades
dc.subjecttaxationen
dc.subjectnoves tecnologiesca
dc.subjectnuevas tecnologíases
dc.subjectnew technologiesen
dc.subject.lcshIndirect taxationen
dc.titleNous paradigmes de tributació per l'economia del coneixement-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis-
dc.subject.lemacImpostos indirectesca
dc.subject.lcshesImpuestos indirectoses
dc.contributor.directorDelgado García, Ana María-
dc.contributor.directorOliver Cuello, Rafael-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Appears in Collections:Doctoral Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tesi v2.pdfBelda-Reig_Tesi1.36 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons