Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/14081
Title: Detecció i tractament de la dislèxia en l'àmbit de l'escola primària
Author: Mateu Soler, Anna
Director: Rubio García, Remedios
Others: Universitat Oberta de Catalunya
Keywords: dyslexia
primary education
Issue Date: 14-Jun-2012
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Abstract: El projecte intenta recollir, a partir del model integrador de Uta Frith, amb els seus tres nivells diferenciats que poden originar els trastorns de la lectoescriptura, com detectar la dislèxia i com tractar-la. Dóna un seguit d'eines i metodologies per tal de treballar amb els alumnes de primària que presenten dislèxia apostant per la psicoeducació de professors, familiars i del propi alumne per tal de realitzar una reeducació dels aspectes que puguin millorar-se i ajudar a l'alumne a acomodar el trastorn.
El proyecto intenta recoger, a partir del modelo integrador de Uta Frith, con sus tres niveles diferenciados que pueden originar los trastornos de la lectoescritura, como detectar la dislexia y como tratarla. Da una serie de herramientas y metodologías para trabajar con los alumnos de primaria que presentan dislexia apostando por la psicoeducación de profesores, familiares y del propio alumno para realizar una reeducación de los aspectos que puedan mejorarse y ayudar al alumno acomodar el trastorno.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/14081
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
asolermatPRACTICUM0612memoria.pdfMemòria de pràctiques747.45 kBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons