Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/14283
Title: Disseny i implementació de la base de dades d'un sistema de control energètic
Author: Calzado Pamplona, Marta
Director: Ferrer Durán, Jordi
Others: Universitat Oberta de Catalunya
Keywords: Foundation Degree in Business Informatics
databases
Issue Date: Jun-2012
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Abstract: Donada la necessitat a nivell europeu d'aconseguir un control energètic, la Comunitat Europea vol implementar una aplicació que permeti la generació de dades estadístiques de l'ús de l'energia. El projecte consisteix en desenvolupar la primera fase d'aquesta aplicació: una base de dades que permeti emmagatzemar tota la informació necessària per la generació de dades estadístiques sobre l'ús de l'energia. A nivell general, la funció de la Base de Dades ha de ser la de guardar tota la informació necessària per entendre i fer actuacions per millorar el consum energètic, així com per a guardar l'històric del mateix. De la mateixa manera, ha de permetre guardar la informació dels clients, comptadors, centraletes de distribució, centrals de producció, etc., permitint realitzar amb aquesta informació diferents consultes habituals com el consum mig de tots els clients, la línia que ha estat més carregada a nivell d'energia consumida, etc.
Dada la necesidad a nivel europeo de conseguir un control energético, la Comunidad Europea quiere implementar una aplicación que permita la generación de datos estadísticos del uso de la energía. El proyecto consiste en desarrollar la primera fase de esta aplicación: una base de datos que permita almacenar toda la información necesaria para la generación de datos estadísticos sobre el uso de la energía. A nivel general, la función de la Base de Datos debe ser la de guardar toda la información necesaria para entender y realizar actuaciones para mejorar el consumo energético, así como para guardar el histórico del mismo. Del mismo modo, debe permitir guardar la información de los clientes, contadores, centralitas de distribución, centrales de producción, etc., Permitiendo realizar con esta información diferentes consultas habituales como el consumo medio de todos los clientes, la línea que ha sido más cargada a nivel de energía consumida, etc.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/14283
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mcalzadoTFC0612producte.zipProducte del TFC5.24 MB.zipView/Open
mcalzadoTFC0612presentacio.pdfPresentació del TFC690.67 kBAdobe PDFView/Open
mcalzadoTFC0612memoria.pdfMemòria del TFC3.79 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons