Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/14321
Title: Disseny i implementació de la base de dades d'un sistema de control energètic
Author: Gatius Lendinez, Joan
Director: Ferrer Durán, Jordi
Others: Universitat Oberta de Catalunya
Keywords: Foundation Degree in Business Informatics
relational databases
Oracle
Issue Date: Jun-2012
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Abstract: Disseny d'un model de base de dades relacional, juntament amb els procediments i disparadors necessaris per controlar un sistema energètic.
Diseño de un modelo de base de datos relacional, junto con los procedimientos y disparadores necesarios para controlar un sistema energético.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/14321
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
jgatiuslTFC0612taules.pdfSQL amb les taules, vistes, procediments i disparadors creats219.4 kBAdobe PDFView/Open
jgatiuslTFC0612memoria.pdfMemòria descriptiva del Treball de Final de Carrera827.3 kBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons