Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/14662
Title: Frameworks per a la implementació àgil de la capa de presentació
Author: Jiménez Bautista, Josep
Director: Camps Riba, Josep Maria
Others: Universitat Oberta de Catalunya
Keywords: Second-cycle Degree in Computer Engineering
J2EE
JAVA
Struts 2
Spring Web MVC
Issue Date: 18-Jun-2012
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Abstract: En aquest projecte inicialment es donarà una visió global del J2EE aprofundint especialment en els components que s'acostumen a utilitzar a la capa de presentació, com son els servlets. A més, es descriuran tecnologies i eines de JAVA que semblen no estar relacionades amb aquesta capa, però que es poden aprofitar pel facilitar la feina dels programadors.
En este proyecto inicialmente se dará una visión global del J2EE profundizando especialmente en los componentes que se suelen utilizar en la capa de presentación, como son los servlets. Además, se describirán tecnologías y herramientas de JAVA que parecen no estar relacionadas con esta capa, pero que se pueden aprovechar por facilitar el trabajo de los programadores.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/14662
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
jjimenezbapfc0612producte.zipProducte Lliurable Projecte Final de Carrera34.87 MBWinZipView/Open
jjimenezbaPFC0612memoria.pdfMemòria del Projecte Final de Carrera2.86 MBAdobe PDFView/Open
jjimenezbaPFC0612presentacio.pdfPresentació Projecte Final de Carrera1.95 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons