Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/14677
Title: Kanban dashboard
Author: Martín Requena, Oscar
Director: Font Sagristà, Vicenç
Others: Universitat Oberta de Catalunya
Keywords: Foundation Degree in Business Informatics
Java EE
Scrum
J2EE
Kanban
Issue Date: 4-Jun-2012
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Abstract: Aquest projecte es centra en la construcció d'una aplicació centralitzada per a la gestió de projectes mitjançant les metodologies àgils Scrum o Kanban. Aquest programari pretén dotar els seus usuaris d'una eina de visualització simple de l'estat de les tasques contingudes als requeriments del product backlog.
Este proyecto se centra en la construcción de una aplicación centralizada para la gestión de proyectos mediante las metodologías ágiles Scrum o Kanban. Este software pretende dotar a sus usuarios de una herramienta de visualización simple del estado de las tareas contenidas en los requerimientos del product backlog.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/14677
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
omartinrTFC0612memoria.pdfMemòria del TFC3 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons