Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/14961
Title: Construcció i explotació d'un magatzem de dades per a l'anàlisi del sistema de prestacions socials
Author: Toribio Martínez, Carlos
Director: Plaza Sierra, Xavier
Others: Universitat Oberta de Catalunya
Keywords: Foundation Degree in Systems Informatics
data warehouse
OLAP
Issue Date: Jun-2012
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Abstract: Aquest projecte consisteix en la construcció d'un magatzem de dades com a eina de treball per als empleats de l'Organisme d'Anàlisi del Departament de Treball (OADT). L'OADT vol conèixer la evolució de les prestacions i la sostenibilitat del sistema. El fet que la informació estigui distribuïda per les comunitats autònomes implica que no es pot treballar de forma unificada, i no es pot fer cap anàlisi rigorós. El magatzem de dades que creem ha de permetre la recollida de tota aquesta informació i la seva posterior explotació amb eines de Business Intelligence.
Este proyecto consiste en la construcción de un almacén de datos como herramienta de trabajo para los empleados del Organismo de Análisis del Departamento de Trabajo (OADT). El OADT quiere conocer la evolución de las prestaciones y la sostenibilidad del sistema. El hecho de que la información esté distribuida por las comunidades autónomas implica que no se puede trabajar de forma unificada, y no se puede hacer ningún análisis riguroso. El almacén de datos que creamos debe permitir la recogida de toda esta información y su posterior explotación con herramientas de Business Intelligence.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/14961
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ctoribiomTFC0612memoria.pdfMemòria del projecte3.56 MBAdobe PDFView/Open

Items in repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.