Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/14970
Title: TFC - Desenvolupament d'aplicacions per dispositius mòbils - .Castells - Memòria final
Author: Gabriel Massana, Josep Antoni
Others: Universitat Oberta de Catalunya
Keywords: Foundation Degree in Business Informatics
Issue Date: 10-Jun-2012
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Abstract: Aquesta memòria representa un resum final del projecte .Castells desenvolupat com a Treball Final de Carrera dins de l'àrea Desenvolupament d'aplicacions per dispositius mòbils dels estudis d'Enginyeria Tècnica Informàtica de Gestió de la Universitat Oberta de Catalunya. El projecte .Castells permet a qualsevol persona que participi en un castell fer persistent en una base de dades la seva participació i generar estadístiques de les dades desades. Igualment l'aplicació incorpora informació útil del món casteller. El document explica com s'ha creat l'aplicació des del principi fins al final: introducció al projecte, anàlisi del sistema, disseny tècnic, implementació i conclusions. És important destacar que el projecte .Castells és un projecte desenvolupat utilitzant l'IDE Xcode d'Apple, el llenguatge de programació Objective-C i l'iOS SDK 5 com a principals eines i que, tot i que pot funcionar a dispositius iPad, està pensat principalment per ser utilitzat sobre dispositius mòbils iPhone d'Apple.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/14970
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
jgabriel_TFC_0612.pdfDocument memòria4.06 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons