Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/14980
Title: Magatzems de dades en el context de la web semàntica
Author: Sansano Martínez, José
Director: Geva Urbano, Felipe
Others: Universitat Oberta de Catalunya
Keywords: Second-cycle Degree in Computer Engineering
data warehouse
Virtuoso Universal Server
Issue Date: Jun-2012
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Abstract: L'objecte del projecte és estudiar en profunditat els sistemes gestors de bases de dates en l'àmbit de la web semàntica. Aquests sistemes són gestors de bases de dades especialitzats en l'emmagatzematge i tractament de dades semàntiques, tot tenint en compte les peculiaritats d'aquestes. Per tal d'aprofundir en la matèria, el projecte es divideix en dues parts principals. En la primera es recerca l'estat de l'art, fent un estudi comparatiu entre els magatzems semàntics més coneguts en l'actualitat. En la segona part s'estudia en profunditat un d'aquests magatzems (Virtuoso Universal Server).
El objeto del proyecto es estudiar en profundidad los sistemas gestores de bases de datos en el ámbito de la web semántica. Estos sistemas son gestores de bases de datos especializados en el almacenamiento y tratamiento de datos semánticos, teniendo en cuenta las peculiaridades de las mismas. Para profundizar en la materia, el proyecto se divide en dos partes principales. En la primera se busca el estado del arte, haciendo un estudio comparativo entre los almacenes semánticos más conocidos en la actualidad. En la segunda parte se estudia en profundidad uno de estos almacenes (Virtuoso Universal Server).
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/14980
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
jsansanomTFC0612presentacio.wmvPresentació en vídeo14.39 MBWindows Media VideoView/Open
jsansanomTFC0612memoria.pdfMemòria del projecte1.8 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons