Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/14985
Title: Magatzem de dades per a l'anàlisi de les prestacions socials
Author: Garcia Giral, Sergi
Director: Juanola Juanola, Pere
Others: Universitat Oberta de Catalunya
Keywords: Foundation Degree in Business Informatics
PL/SQL
OLAP
data warehouse
Issue Date: 13-Jun-2012
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Abstract: Projecte que té com a objectiu la construcció i explotació d'un magatzem de dades per a l'anàlisi del sistema de prestacions socials per a l'Organismo de Análisis del Departamento de Trabajo (OADT). L'OADT ha encarregat la implementació d'un magatzem de dades per analitzar a través d'eines de Business Intelligence l'evolució de les prestacions socials entre les diferents comunitats autònomes.
Proyecto que tiene como objetivo la construcción y explotación de un almacén de datos para el análisis del sistema de prestaciones sociales para el Organismo de Análisis del Departamento de Trabajo (OADT). El OADT ha encargado la implementación de un almacén de datos para analizar a través de herramientas de Business Intelligence la evolución de las prestaciones sociales entre las diferentes comunidades autónomas.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/14985
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sgarciagirTFC0612memoria.pdfMemòria TFC de la construcció d'un DW per l'anàlisi del sistema de prestacions socials3.25 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons