Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/15063
Title: Desenvolupament d'un projecte J2EE integrat amb Android : FrigoDroid. Sistema pel control d'estocs a l'àmbit familiar
Author: Ramírez Fernández, Ian
Director: Grau Perisé, Albert
Others: Universitat Oberta de Catalunya
Keywords: Foundation Degree in Systems Informatics
Java EE
J2EE
Android
Struts
MVC
Issue Date: 18-Jun-2012
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Abstract: Aquest treball final de carrera es basa en l'anàlisi, disseny i implementació d'una aplicació pel control d'estocs. FrigoDroid és una aplicació orientada utilitzar-se en un frigorífic, tot i que pot controlar qualsevol tipus de col·lecció d'objectes. El punt fort d'aquest projecte és que es basa en la practicitat de la lectura de codis de barres com a forma d'entrada dels ítems inventariats.
Este trabajo final de carrera se basa en el análisis, diseño e implementación de una aplicación para el control de stocks. FrigoDroid es una aplicación orientada a usarse en un frigorífico, aunque puede controlar cualquier tipo de colección de objetos. El punto fuerte de este proyecto es que se basa en la practicidad de la lectura de códigos de barras como forma de entrada de los ítems inventariados.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/15063
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
iramirezfernandezTFC0612presentacion.pdfPresentació del TFC973.19 kBAdobe PDFView/Open
iramirezfernandezTFC0612memoria.pdfMemòria del TFC2.08 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons