Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/15262
Title: El treball amb alumnat TDAH : El treball de les habilitats socials i les emocions
Author: Cañadas Rodríguez, Antònia
Director: Letosa Porta, Alejandro Javier
Others: Universitat Oberta de Catalunya
Keywords: social skills
attention-deficit hyperactivity disorder
inclusive education
Issue Date: Jan-2012
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Abstract: El treball presenta una intervenció que busca afavorir el desenvolupament de les capacitats relacionals de l'alumnat amb Trastorn per Dèficit d'Atenció amb Hiperactivitat (TDAH). La intervenció té en compte l'enfocament cognitiu-conductual, a més del model constructivista de l'ensenyament i el model d'assessorament col·laboratiu. A més, s'ha elaborat un programa d'activitats per a l'ensenyament de les habilitats socials i emocions basat en els programes desenvolupats per Monjas (1993) i Orjales (2010).
El trabajo presenta una intervención que busca favorecer el desarrollo de las capacidades relacionales del alumnado con Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH). La intervención tiene en cuenta el enfoque cognitivo-conductual, además del modelo constructivista de la enseñanza y el modelo de asesoramiento colaborativo. Además, se ha elaborado un programa de actividades para la enseñanza de las habilidades sociales y emociones basado en los programas desarrollados por Monjas (1993) y Orjales (2010).
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/15262
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
acanadasPRACTICUM0112memoria.pdfPràcticum II1.76 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons