Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/15381
Title: El català naixent : Estudi filològic d'un text del segle XI: Jurament de compareixença
Author: Bataller Mascarell, Rosa
Director: Vives Regàs, Carme
Others: Universitat Oberta de Catalunya
Keywords: history of Catalan language
first Catalan texts
Issue Date: Jun-2012
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Abstract: Estudi filològic d'un dels texts escrits més arcaics de la llengua catalana, el 'Jurament de compareixença'. S'analitzen els trets lingüístics, llatins i romànics, que presenta el text i s'hi conclou que la romanització de la llengua d'aquest text pot ser ja suficient com per a considerar-lo un dels primers texts escrits en llengua catalana.
Estudio filológico de uno de los textos escritos más arcaicos de la lengua catalana, el 'Jurament de compareixença'. Se analizan los rasgos lingüísticos, latinos y románicos, que presenta el texto y se concluye que la romanización de la lengua de este texto puede ser ya suficiente como para considerarlo uno de los primeros textos escritos en lengua catalana.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/15381
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rbatallerTFC0612memòria.pdfMemòria del TFC1.22 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons