Institutional Repository
Institutional Repository Institutional Repository Login  Institutional Repository  
  • UOC Library |
  •  |
  •  |

Home >
Academics >
Computer Science, Technology and Multimedia >

Multimedia : [197]

Community home page

 
 


or browse 

El grau de Multimèdia té com a objectiu la formació de professionals altament qualificats i connectats amb el món de les empreses i la indústria multimèdia; professionals capaços de dirigir, realitzar i produir projectes que demanen coneixements específics sobre disseny i desenvolupament de webs, usabilitat i disseny d'interfícies, grafisme digital 2D i 3D, animació, realitat virtual i vídeo a la Xarxa.
El grado de Multimedia tiene como objetivo la formación de profesionales altamente cualificados y conectados con el mundo de las empresas y la industria multimedia; profesionales capaces de dirigir, realizar y producir proyectos que demandan conocimientos específicos sobre diseño y desarrollo de webs, usabilidad y diseño de interfaces, grafismo digital 2D y 3D, animación, realidad virtual y vídeo en la Red.
The Multimedia degree aims at training highly qualified professionals connected to the world of business and the multimedia industry; professionals able to manage, perform and produce projects that require specific knowledge of web design and development, usability and design interfaces, 2D and 3D digital graphics, computer animation, virtual reality and video on the Web.




Collections in this community

Sub-communities within this community

Recent Submissions

Desenvolupament de l'aplicació de l'Institut Català de la Salut per a dispositius interactius (marc conceptual)

Aplicació web de targetes d'estudi : Lexicon

Creació d'un plug-in de WordPress per millorar les capacitats de cerca

CONPRRS-ATD : Aplicació de tractament de dades laboratorials front la malaltia del PRRS

Desenvolupament de tema per a WordPress basat en el framework Twitter Bootstrap

 

RSS Feeds

RSS Feed RSS Feed

 

The library replies
A product of the Universitat Oberta de Catalunya Virtual Library