Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/15542
Title: L'ayahuasca ara i aquí : Usos rituals de l'ayahuasca a Catalunya
Author: Corbera Claveria, Jordi
Others: Universitat Oberta de Catalunya
Keywords: ayahuasca
shamanism
ritual
rite of passage
Issue Date: Jun-2012
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Abstract: En aquest treball es descriuen les diferents tipologies i variants rituals de les cerimònies que es realitzen amb ayahuasca (beuratge psicoactiu usat tradicionalment per molts pobles de la conca amazònica) a Catalunya, tot establint una classificació. Es comparen les cerimònies amb la seqüència dels rituals de pas de Van Gennep, tenint present també el concepte de 'communitas' de V. Turner, per acabar establint que es tracta de rituals de pas contemporanis. Alhora es fa una anàlisi de com son les persones que dirigeixen aquestes cerimònies (formació, experiència, motivacions) i els participants en aquestes (edat, sexe, motivacions que porten a provar-ho, per què repeteixen, etc.).
En este trabajo se describen las diferentes tipologías y variantes rituales de las ceremonias que se realizan con ayahuasca (brebaje psicoactivo usado tradicionalmente por muchos pueblos de la cuenca amazónica) en Cataluña, estableciendo una clasificación. Se comparan las ceremonias con la secuencia de los rituales de paso de Van Gennep, teniendo presente también el concepto de 'communitas' de V. Turner, para terminar estableciendo que se trata de rituales de paso contemporáneos. Al mismo tiempo se realiza un análisis de cómo son las personas que dirigen estas ceremonias (formación, experiencia, motivaciones) y los participantes en ellas (edad, sexo, motivaciones que llevan a probarlo, ¿por qué repiten, etc.).
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/15542
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
jcorberaTFG0712memòria.pdfMemòria del TFG2.34 MBAdobe PDFView/Open

Items in repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.