Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/15682
Title: S. P. Huntington : identitats i geopolítica
Author: Saragossa i Domingo, Antoni
Director: Mayos Solsona, Gonçal
Keywords: Estats Units;Occident;Guerra Freda;realisme;imperialisme;geopolítica;cultura;civilitzacions;identitat;religió;secular;intel·lectual;cosmovisió;multiculturalisme;pluralisme;gir cultural;modernitat;Il·lustració;llums moderades;agonal;llums radicals;Estados Unidos;United States of America;Occidente;Western world;Guerra Fría;Cold War;realismo;realisme;imperialismo;imperialism;geopolítica;geopolitics;identidad;identity;religión;religion;secular;secular;intelectual;intellectual;cosmovisión;worldview;multiculturalisme;multiculturalism;pluralismo;pluralism;giro cultural;modernidad;modern age;luces radicales;Ilustración;Age of Enlightenment;luces moderadas
Issue Date: 18-Jun-2012
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Abstract: Aquest treball té com a propòsit esbrinar quina política internacional legitima S. P. Huntington, i quin paper hi adjudica als Estats Units. En aquest sentit, s'analitza el contingut de la teoria del "xoc de civilitzacions" i es treuen conclusions a partir de l'associació que realitza el politòleg nord-americà entre política internacional i les identitats cultural i religiosa en un món que ell considera marcadament hobbesià o d'esperit agonista.
Este trabajo tiene como propósito averiguar qué política internacional legitima S. P. Huntington, y qué papel adjudica a los Estados Unidos. En este sentido, se analiza el contenido de la teoría del "choque de civilizaciones" y se sacan conclusiones a partir de la asociación que realiza el politólogo estadounidense entre política internacional y las identidades cultural y religiosa en un mundo que él considera marcadamente hobbesiano o de espíritu agonista.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/15682
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
asaragossa_TFG_0612.pdf800.5 kBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons