Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/15822
Title: Evolució de les persones 4a i 5a del Present d'Indicatiu de la 1a conjugació : Sincretisme amb el Subjuntiu i l'Imperatiu
Author: Rovira Lull, Mª Vicenta
Director: Casanova Herrero, Emili
Others: Universitat Oberta de Catalunya
Keywords: verbal morphology
diachronic linguistics
Catalan language
Issue Date: Jun-2011
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Abstract: L'objectiu bàsic del TFC és aprofundir en l'estudi diacrònic des del llatí al català del canvi de les desinències -am/au del Present d'Indicatiu de la 1a conjugació a -em/eu en la major part del català. L'estudi té dues parts diferenciades. Una primera part dóna compte de l'evolució etimològica d'aquestes formes del Present d'Indicatiu fins a l'època del català medieval. I una segona part, que és la central, estudia el procés mitjançant el qual aquestes formes arizotòniques del Present d'Indicatiu de la 1a conjugació han convergit amb el Present de Subjuntiu i l'Imperatiu en la major part del territori de parla catalana.
El objetivo básico del TFC es profundizar en el estudio diacrónico desde el latín al catalán del cambio de las desinencias -am/au del Presente de Indicativo de la 1ª conjugación a -em/eu en la mayor parte del catalán. El estudio tiene dos partes diferenciadas. Una primera parte da cuenta de la evolución etimológica de estas formas del Presente de Indicativo hasta la época del catalán medieval. Y una segunda parte, que es la central, estudia el proceso mediante el cual estas formas arizotónicas del Presente de Indicativo de la 1ª conjugación han convergido con el Presente de Subjuntivo y el Imperativo en la mayor parte del territorio de habla catalana.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/15822
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mroviralTFC0612memòria.pdfMemòria del TFC311.36 kBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons