Discover

Bachelor's Degree in Market Research and Techniques 8

La llicenciatura de segon cicle d'Investigació i Tècniques de Mercat de la UOC té com a objectiu formar professionals en l'àmbit del màrqueting, preparar-los per a contribuir a l'èxit de les empreses i organitzacions i, alhora, ajudar-los a afrontar els reptes actuals d'un entorn cada vegada més global i competitiu.
La licenciatura de segundo ciclo de Investigación y Técnicas de Mercado de la UOC tiene como objetivo formar profesionales en el ámbito del marketing, prepararlos para contribuir al éxito de las empresas y organizaciones y, al mismo tiempo, ayudarlos a afrontar los retos actuales de un entorno cada vez más global y competitivo.
The aim of the UOC second-cycle Market Research and Techniques degree is to train professionals in the sphere of marketing, prepare them to contribute to the success of companies and organisations and, at the same time, help them face the present challenges of an increasingly global and competitive environment.

Search in Bachelor's Degree in Market Research and Techniques by