Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/16761
Title: Les habilitats adaptatives : L'ajuda i l'acompanyament d'un alumne amb discapacitat intel·lectual
Author: Cívico Gómez, Ana María
Director: Letosa Porta, Alejandro Javier
Others: Universitat Oberta de Catalunya
Keywords: inclusive education
intellectual disability
adaptive skills
social interaction
Issue Date: 13-Jun-2012
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Abstract: Aquest projecte s'ha creat amb la intenció d'elaborar i implementar tasques i/o activitats que, amb els suports i ajuts adequats, han potenciat i han fomentat les habilitats adaptatives, prioritzant aquelles que guarden relació amb les habilitats d'interacció social i les habilitats d'autocura de l'alumnat.
Este proyecto se ha creado con la intención de elaborar e implementar tareas y/o actividades que, con los apoyos y ayudas adecuados, han potenciado y han fomentado las habilidades adaptativas, priorizando aquellas que guardan relación con las habilidades de interacción social y las habilidades de autocuidado del alumnado.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/16761
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
acivicoTFC1312.pdfTreball Final de Carrera1.12 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons