Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/16961
Title: Millora de les competències cognitives en la edat escolar
Author: Negre Gómez, Mónica
Others: Universitat Oberta de Catalunya
Keywords: special educational needs
Cambrodi Dimensional Method
Issue Date: May-2012
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Abstract: L'estimulació cognitiva amb nens amb dificultats d'aprenentatge en l'etapa escolar resulta d'interés general i gran funcionalitat per a tots els mestres. Amb el Mètode Cambrodí es poden avaluar nens amb problemes de cognició i dissenyar posteriorment un programa psicopedagògic d'estimulació cognitiva i comunicativa.
La estimulación cognitiva con niños con dificultades de aprendizaje en la etapa escolar resulta de interés general y gran funcionalidad para todos los maestros. Con el Método Cambrodí se pueden evaluar niños con problemas de cognición y diseñar posteriormente un programa psicopedagógico de estimulación cognitiva y comunicativa.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/16961
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mnegregPRACTICUM0512memòria.pdfMemòria de Pràcticum I9.59 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons