UOC Learning resources 7

Recursos d'aprenentatge UOC en l'àmbit de la Investigació i les tècniques de mercat que s'ofereixen en accés obert a la comunitat d'internet: professors, estudiants i autodidactes.
Recursos de aprendizaje UOC en el ámbito de la Investigación y técnicas de mercado que se ofrecen en acceso abierto a la comunidad de internet: profesores, estudiantes y autodidactas.
UOC's learning materials in the field of Market research and techniques in Open Access for the Internet comunity: teachers, students and autodidacts.

Search in UOC Learning resources by