Learning materials 6

Materials docents de la UOC en l'àmbit de la Investigació i les tècniques de mercat que s'ofereixen en accés obert a la comunitat d'internet: professors, estudiants i autodidactes.
Materiales docentes de la Universitat Oberta de Catalunya en el ámbito de la Investigación y técnicas de mercado que se ofrecen en acceso abierto a la comunidad de internet: profesores, estudiantes y autodidactas.
UOC's learning materials in the field of Market research and techniques in Open Access for the Internet comunity: teachers, students and autodidacts.

Search in Learning materials by