Discover

Master's Degree in Telemedicine 32

El màster universitari de Telemedicina disposa d'un programa de pràctiques en institucions tecnològiques relacionades amb el sector i integrades en la xarxa d'institucions associades al màster.
El máster universitario de Telemedicina dispone de un programa de prácticas en instituciones tecnológicas relacionadas con el sector e integradas en la red de instituciones asociadas al máster.
The Master's degree in Telemedicine has an internship program in technological institutions related to the sector.

Search in Master's Degree in Telemedicine by