Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/18303
Title: DingDong App
Author: Langreo i Puiggrós, Glòria
Tutor: Casacuberta Bagó, Judit
Others: Universitat Oberta de Catalunya
Keywords: EHEA Bachelor's Degree in Multimedia
iPad
music education
Issue Date: 11-Jan-2013
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Abstract: DingDong App és una aplicació per a iPad feta amb la finalitat que els nens i nenes es familiaritzin amb certes freqüències sonores, corresponents a una octava musical bàsica. L'aplicació està basada en els principis d'educació de la doctora Maria Montessori i del professor Edgar Willems, amb els quals la informació i el coneixement s'adquireixen mitjançant la pròpia experiència del joc.
DingDong App es una aplicación para iPad hecha con la finalidad de que los niños y niñas se familiaricen con ciertas frecuencias sonoras, correspondientes a una octava musical básica. La aplicación está basada en los principios de educación de la doctora María Montessori y del profesor Edgar Willems, con los que la información y el conocimiento se adquieren mediante la propia experiencia del juego.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/18303
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
glangreopTFG1212memoria.pdfMemòria del TFG53.59 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons