Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/18523
Title: Comparativa del mòdul de gestió de la planificació i producció del programari ERP lliure OpenERP i Apache OFBiz
Author: Botó Casademont, Xavier
Director: López Viñas, Dídac
Others: Universitat Oberta de Catalunya
Keywords: University Master's Degree in Free and Open-Source Software
OpenERP
Apache OFBiz
ERP
Issue Date: 19-Jan-2013
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Abstract: El present document dóna resposta a una proposta de l'empresa NewBourg Consultors SL per determinar la capacitat del mòdul de producció del programari lliure OpenBravo o d'un altre programari lliure per donar resposta a les necessitats de planificació, seguiment i control de la producció d'una empresa tèxtil pilot, industrial o manufacturera, de menys de 50 treballadors. Els principals objectius d'aquest treball són: analitzar el programari ERP lliure disponible actualment al mercat, valorar i seleccionar un o dos programaris adients per una empresa de fabricació, realitzar un estudi de viabilitat i anàlisi del sistema, i comprovar amb dades fictícies si el programa s'ajusta als requeriments de planificació i producció presentant un informe final.
El presente documento da respuesta a una propuesta de la empresa NewBourg Consultors SL para determinar la capacidad del módulo de producción del software libre Openbravo o de otro software libre para dar respuesta a las necesidades de planificación, seguimiento y control de la producción de una empresa textil piloto, industrial o manufacturera, de menos de 50 trabajadores. Los principales objetivos de este trabajo son: analizar el software ERP libre disponible actualmente en el mercado, valorar y seleccionar uno o dos programas adecuados para una empresa de fabricación, realizar un estudio de viabilidad y análisis del sistema, y ¿¿comprobar con datos ficticios si el programa se ajusta a los requerimientos de planificación y producción presentando un informe final.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/18523
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
xboto_TFM_0113_modelbrr.tarModel de maduresa BRR2.88 MBFormat tar amb fitxers LibreOffice CalcView/Open
xbotoTFM0113presentacio.odpPresentació del TFM2.17 MBOpenDocument PresentationView/Open
xbotoTFM0113memoria.pdfMemòria del TFM1.65 MBAdobe PDFView/Open

Items in repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.