Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/18525
Title: Creació d'una eina de detecció de vulnerabilitats web
Author: Páez Jaime, Rafael
Director: Duch i Gavaldà, Jordi
Others: Universitat Oberta de Catalunya
Keywords: Joint University Master's Degree in Information and Communication Technology Security
computer security
Issue Date: 18-Jan-2013
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Abstract: En aquest document es realitza un estudi sobre algunes de les vulnerabilitats que poden existir en els diferents serveis webs i com podem detectar aquestes per tal de corregir-les.
En este documento se realiza un estudio sobre algunas de las vulnerabilidades que pueden existir en los diferentes servicios web y cómo podemos detectarlas para corregirlas.
Language: Catalan
Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/18525
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rapaezjaTFM0113memòria.pdfMemòria del projecte de final de màster1.59 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons