Institutional Repository
Institutional Repository Institutional Repository Login  Institutional Repository  
  • UOC Library |
  •  |
  •  |

Home >
Academics >
E-learning >

Education and ICT (e-learning) : [112]

Community home page

 
 


or browse 

El màster universitari d'Educació i TIC té com a objectiu la formació de docents, dissenyadors, gestors i administradors del món educatiu i empresarial, estimulats per la necessitat de millora, que volen treure el màxim profit de les TIC per a l'educació i la formació.
El máster universitario de Educación y TIC tiene como objetivo la formación de docentes, diseñadores, gestores y administradores del mundo educativo y empresarial, que estén impulsados por su necesidad de mejora y que quieren sacar el máximo provecho de las TIC para la educación y la formación.
The aim of the university Master's degree in Education and ICT is to train teachers, designers, managers and administrators in the education and business world, driven by their need for improvement and who wish to get the most out of ICT for education and training.
Collections in this community

Recent Submissions

Confecció col·laborativa del pla TAC amb Google APPS for educationa a l'escola Mercè Rodoreda

Projecte cicle superior d'Administració i finances en línia

Aprenentatge cooperatiu amb TIC

Disseny, implementació i avaluació d'un projecte pilot d'introducció de les TIC en el treball per projectes en equips cooperatius dins l'aula per a primer cicle de la ESO en l'assignatura de Matemàtiques

Redisseny del crèdit de Metodologia didàctica de les activitats físiques i esportives del CFGS AAFE incorporant un blended-learning

 

RSS Feeds

RSS Feed RSS Feed
Most relevant comments:

 

The library replies
A product of the Universitat Oberta de Catalunya Virtual Library
Legal notice | Cookie policy