Institutional Repository
Institutional Repository Institutional Repository Login  Institutional Repository  
  • UOC Library |
  •  |
  •  |

Home >
Academics >
E-learning >

Education and ICT (e-learning) : [95]

Community home page

 
 


or browse 

El màster universitari d'Educació i TIC té com a objectiu la formació de docents, dissenyadors, gestors i administradors del món educatiu i empresarial, estimulats per la necessitat de millora, que volen treure el màxim profit de les TIC per a l'educació i la formació.
El máster universitario de Educación y TIC tiene como objetivo la formación de docentes, diseñadores, gestores y administradores del mundo educativo y empresarial, que estén impulsados por su necesidad de mejora y que quieren sacar el máximo provecho de las TIC para la educación y la formación.
The aim of the university Master's degree in Education and ICT is to train teachers, designers, managers and administrators in the education and business world, driven by their need for improvement and who wish to get the most out of ICT for education and training.
Collections in this community

Recent Submissions

¿Está la sociedad educativa preparada para las TIC's?

Tecnofóbia

Diseño de un objeto de aprendizaje como recurso para la innovación en la educación a distancia : Aplicación en el Centro Específico de Educación a Distancia de la Comunitat Valenciana (CEEDCV)

Guia de bones pràctiques per a l'ús docent de Viquipèdia a la universitat

Nous factors per a l'anàlisi de la maduresa dels ePortfolis

 

RSS Feeds

RSS Feed RSS Feed
Most relevant comments:

 

The library replies
A product of the Universitat Oberta de Catalunya Virtual Library