Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/22936
Title: Portal web d'avaluació escolar
Author: Casals Villena, Pau
Tutor: Sarrias Guzmán, Jairo
Others: Universitat Oberta de Catalunya
Keywords: Entity Framework
jQuery
.NET
web applications
Issue Date: 26-Jun-2013
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Abstract: Aquest projecte tracta d'establir un canal més de comunicació entre docents i professors per tal de facilitar el seguiment i la progressió dels alumnes en l'àmbit acadèmic. Per aconseguir-ho es proposa dissenyar un portal web on pares i professors puguin consultar les avaluacions i demanar reunions de seguiment.
Este proyecto trata de establecer un canal más de comunicación entre docentes y profesores para facilitar el seguimiento y la progresión de los alumnos en el ámbito académico. Para ello se propone diseñar un portal web donde padres y profesores puedan consultar las evaluaciones y pedir reuniones de seguimiento.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/22936
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pcasals82TFC0613.pdfMemòria3.33 MBAdobe PDFView/Open
pcasals82TFC0613_producte.zipProducte14.11 MBMicrosoft Visual Studio 2010 SP1View/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons