Institutional Repository
Institutional Repository Institutional Repository Login  Institutional Repository  
  • UOC Library |
  •  |
  •  |

Home >
Institutional >

eLearn Center : [21]

Community home page

Logo
 
 


or browse 

L'eLearn Center (eLC) és el centre de recerca, innovació i formació en e-learning de la UOC, dedicat especialment a l'ensenyament superior i a la formació al llarg de la vida.
El eLearn Center es un centro de investigación, innovación y formación en e-learning de la UOC, dedicado especialmente a la educación superior y a la formación a lo largo de la vida.
The eLearn Center is an e-learning research, innovation and training centre, focusing on higher education and lifelong learning.
Collections in this community

Recent Submissions

Next Generation Learning Architecture

Report on activities 2013

Memoria de actividad 2013

Memòria d'activitat 2013

El tiempo. Una propuesta de integración de las TIC basada en la metodología TPACK

 

RSS Feeds

RSS Feed RSS Feed

 

The library replies
A product of the Universitat Oberta de Catalunya Virtual Library
Legal notice | Cookie policy