Institutional Repository
Institutional Repository Institutional Repository Login  Institutional Repository  
  • UOC Library |
  •  |
  •  |

Home >
Institutional >

eLearn Center : [17]

Community home page

Logo
 
 


or browse 

L'eLearn Center (eLC) és el centre de recerca, innovació i formació en e-learning de la UOC, dedicat especialment a l'ensenyament superior i a la formació al llarg de la vida.
El eLearn Center es un centro de investigación, innovación y formación en e-learning de la UOC, dedicado especialmente a la educación superior y a la formación a lo largo de la vida.
The eLearn Center is an e-learning research, innovation and training centre, focusing on higher education and lifelong learning.
Collections in this community

Recent Submissions

El tiempo. Una propuesta de integración de las TIC basada en la metodología TPACK

Report on activities 2012

Memoria de actividad 2012

Memòria d'activitat 2012

Report on activities 2011

 

RSS Feeds

RSS Feed RSS Feed

 

The library replies
A product of the Universitat Oberta de Catalunya Virtual Library