Institutional Repository
Institutional Repository Institutional Repository Login  Institutional Repository  
  • UOC Library |
  •  |
  •  |

Home >
Institutional >

UNESCO Chair in Education and Technology for Social Change : [25]

Community home page

Logo
 
 


or browse 

La Càtedra UNESCO - Educació i Tecnologia pel Canvi Social es constitueix com un espai de reflexió i d'anàlisi interdisciplinari sobre les transformacions de les institucions educatives resultants de la introducció i l'ús de l'aprenentatge virtual capaç de generar, formalitzar i difondre el coneixement adquirit, i de ser un laboratori d'idees per a la innovació i la recerca en aquest camp.

La Cátedra UNESCO - Educación y Tecnología para el Cambio Social de la UOC se constituye como un espacio de reflexión y de análisis interdisciplinario sobre las transformaciones de las instituciones educativas resultantes de la introducción y uso del e-learning capaz de generar, formalizar y difundir el conocimiento adquirido, y ser un laboratorio de ideas para la innovación y la investigación en este campo.

The UNESCO Chair in Education & Technology for Social Change is a space for reflection and interdisciplinary analysis of the changes in educational institutions that emerged from the introduction and use of e-learning capable of creating, formalising and disseminating the acquired knowledge, and a laboratory of ideas for innovation and research in this field.
Collections in this community

  • Annual reports [2]

    Memòries internes de la Càtedra UNESCO en e-Learning

Sub-communities within this community

  • metaOER [23]

    Open Educational Resources on Open Educational Resources

All documents included are subject to CreativeCommons licenses.
Tots els documents inclosos estan sota llicències CreativeCommons.
Todos los documentos incluidos estan sujetos a licencias CreativeCommons.

Recent Submissions

Presentació del projecte #metaOER

Open Learning Recognition : Taking Open Educational Resources a Step Further

Projecte #metaOER : guia de recursos

Compatibilidad de Licencias Creative Commons

Compatibilitat de Llicències Creative Commons

 

RSS Feeds

RSS Feed RSS Feed

 

The library replies
A product of the Universitat Oberta de Catalunya Virtual Library
Legal notice | Cookie policy