Discover

UNESCO Chair in Education and Technology for Social Change 25

Logo

La Càtedra UNESCO - Educació i Tecnologia pel Canvi Social es constitueix com un espai de reflexió i d'anàlisi interdisciplinari sobre les transformacions de les institucions educatives resultants de la introducció i l'ús de l'aprenentatge virtual capaç de generar, formalitzar i difondre el coneixement adquirit, i de ser un laboratori d'idees per a la innovació i la recerca en aquest camp.

La Cátedra UNESCO - Educación y Tecnología para el Cambio Social de la UOC se constituye como un espacio de reflexión y de análisis interdisciplinario sobre las transformaciones de las instituciones educativas resultantes de la introducción y uso del e-learning capaz de generar, formalizar y difundir el conocimiento adquirido, y ser un laboratorio de ideas para la innovación y la investigación en este campo.

The UNESCO Chair in Education & Technology for Social Change is a space for reflection and interdisciplinary analysis of the changes in educational institutions that emerged from the introduction and use of e-learning capable of creating, formalising and disseminating the acquired knowledge, and a laboratory of ideas for innovation and research in this field.

Search in UNESCO Chair in Education and Technology for Social Change by

Sub-communities within this community

Collections in this community