Discover

Master's Degree in Occupational Health and Safety 23

El Màster universitari de Prevenció de Riscos Laborals respon a la necessitat social d¿experts en prevenció que ha sorgit dels desenvolupaments normatius en aquesta matèria.
El Máster universitario de Prevención de Riesgos Laborales responde a la necesidad social de expertos en prevención que ha surgido de los desarrollos normativos en esta materia.
The University Master Degree Work-Related Risk Prevention came about by the need to train qualified staff in labour risks prevention due to the new legislation on this matter.

Search in Master's Degree in Occupational Health and Safety by