Institutional Repository
Institutional Repository Institutional Repository Login  Institutional Repository  
  • UOC Library |
  •  |
  •  |

Home >
Academics >
Information and Communication Sciences >
Information and Information Science >

Bachelor thesis, research projects, etc. : [14]

Collection home page

 
 


or browse 
En aquest espai trobareu una selecció de pràcticums, treballs finals de carrera o de grau (TFC), treballs de recerca (TdR) o treballs finals de màster (TFM) d'estudiants que han superat satisfactòriament les assignatures de Pràcticum, Treball final de carrera, Treball de recerca o Treball final de Màster impartides en les diferents àrees d'estudi de la Universitat.
En este espacio encontrarás una selección de los prácticum, trabajos finales de carrera o de grado (TFC), trabajos de investigación (TdI) o trabajos finales de máster de estudiantes que han superado satisfactoriamente las asignaturas de TFC, Prácticum, Trabajo de investigación o Trabajo Final de Máster (TFM) impartidas desde las diferentes áreas de estudio de la UOC.
Here you'll find a selection of the practicums, research papers, final degree projects, and bachelor or master thesis of students who have passed the Practicum, Research Work, Final Degree or Master Project courses taught by the various UOC departments.Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Recent Submissions

El desenvolupament de la col·lecció musical audiovisual a la biblioteca pública: anàlisi i propostes per a la xarxa de biblioteques de Terrassa

Eines i mecanismes de control documental : Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet

La ciberseguretat com a factor a considerar en els processos d'independència de nous estats al segle XXI

Experiència de migració a Koha : Informe del procés d'implementació del SIGB Koha a la biblioteca de la Universidade Portucalense

Projecte de creació d'un repositori institucional per a la gestió de la producció acadèmica : El cas de TSI-Turisme Sant Ignasi

 

The library replies
A product of the Universitat Oberta de Catalunya Virtual Library
Legal notice | Cookie policy