Institutional Repository
Institutional Repository Institutional Repository Login  Institutional Repository  
  • UOC Library |
  •  |
  •  |

Home >
Academics >
Arts and humanities >

Humanities : [257]

Community home page

 
 


or browse 

El grau d'Humanitats de la UOC té com a objectiu proporcionar una formació que garanteixi el coneixement extens i profund de la cultura humanística i que capaciti els futurs graduats per a intervenir de manera crítica en l'entorn cultural i social, i per a respondre professionalment a la gestió cultural i a la potenciació del món del coneixement en àmbits acadèmics o socials.
El grado de Humanidades de la UOC tiene el objetivo de proporcionar una formación que garantice el conocimiento extenso y profundo de la cultura humanística, que capacite a los futuros graduados para la intervención crítica en el entorno cultural y social y para responder profesionalmente a la gestión cultural y a la potenciación del mundo del saber en ámbitos académicos o sociales.
The UOC's Humanities degree aims to provide an education that ensures extensive and in-depth knowledge of humanistic culture, training future graduates for critical intervention in the cultural and social environment and to provide a professional response to cultural management and to fostering knowledge in academic and social fields.
Collections in this community

Recent Submissions

Postedición: situación actual de la traducción automática y estudio de un caso práctico

SABATES PER A NA CATHERINA. Esclaves monàstiques al Monestir de Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona (1350-1495)

Sexualitat i coneixement : Estudi comparatiu entre la metàfora homoeròtica de Plató i el maithuna tàntric

Cultura i mercat

Erotisme i sensualitat en l'obra dels trobadors medievals, com a elements del realisme grotesc : Afinitats i desacords amb l'Amadís de Gaula

 

RSS Feeds

RSS Feed RSS Feed

 

The library replies
A product of the Universitat Oberta de Catalunya Virtual Library
Legal notice | Cookie policy