Discover

Public Relations and Communications Management 10

La llicenciatura de segon cicle de Publicitat i Relacions Públiques de la UOC té com a objectiu oferir una formació sólida als professionals que lideren la comunicació en les empreses i les institucions actuals.
La licenciatura de segundo ciclo de Publicidad y Relaciones Públicas de la UOC tiene como objetivo ofrecer una sólida formación a los profesionales que lideran la comunicación en las empresas e instituciones actuales.
The aim of the UOC second-cycle Advertising and Public Relations degree is to offer solid training to professionals in charge of communication in modern companies and institutions.

Search in Public Relations and Communications Management by

Collections in this community