Learning materials 5

Materials docents de la UOC en els àmbits de la cooperació humanitària, pau i sostenibilitat que s'ofereixen en accés obert a la comunitat d'internet: professors, estudiants i autodidactes.
Materiales docentes de la Universitat Oberta de Catalunya en los ámbitos de la cooperación humanitaria, paz y sostenibilidad que se ofrecen en acceso abierto a la comunidad de internet: profesores, estudiantes y autodidactas.
The UOC's learning materials in the field of Humanitarian Cooperation, Peace and Sustainability offered as open access for the Internet comunity: lecturers, students and autodidacts.

Search in Learning materials by