Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/3042
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorParés Soliva, Marina-
dc.date.accessioned2010-09-14T13:41:22Z-
dc.date.available2010-09-14T13:41:22Z-
dc.date.issued2010-06-07-
dc.identifier.citationParés, Marina (2009). "The conflict in mobbing. Triggers and resolution". Journal of conflictology, 2009, Vol. 0, num 1-
dc.identifier.issn2013-8857MIAR
-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/3042-
dc.description.abstractThe purpose of this article is to contribute to the knowledge of conflict within the phenomenon of moral harassment at work, with the aim to promote the elimination of the exercise of these violent practices within organizations. In this article, apart from paying special attention to the definition of this phenomenon, we are interested in knowing the conditions that foster the emergence of this conflict, and we bring new contributions.We analyze the conflict phase of the mobbing process at work, since we understand that the resolution will be determined by the moment in which it will be tackled. We reflect on the conditions that make it happen within companies and, finally, we state what we consider to be contributions and challenges for the studies to come about this conflict called "mobbing".en
dc.description.abstractLa pretensió d'aquestes línies és contribuir al coneixement del conflicte en el fenomen de l'assetjament moral en el treball amb la intenció de promoure l'eliminació de l'exercici d'aquestes pràctiques violentes en el si de les organitzacions. En aquest article més de detenir en la definició del fenomen ens interessa saber quines condicions afavoreixen l'emergència del conflicte i aportem noves contribucions. Analitzem la fase de conflicte del procés d'assetjament moral a la feina per entendre que la resolució de l'assetjament vindrà determinada en funció de la fase en què és abordat. Reflexionem sobre les condicions que el fan possible en les empreses, i finalment, exposem el que considerem contribucions i reptes per al futur dels estudis sobre aquest conflicte anomenat "mobbing". Com a conseqüència de les diverses investigacions sobre el fenomen assenyalem, tant els components bàsics per que sorgeixi una persecució, com la manera de tallar-lo i esperem, amb aquestes contribucions, aportar noves motivacions per incidir en l'eradicació d'aquest problema, que ha estat entès com una epidèmia del segle XXI.ca
dc.description.abstractLa pretensión de estas lineas es contribuir al conocimiento del conflicto en el fenómeno del acoso moral en el trabajo con la intención de promover la eliminación del ejercicio de estas prácticas violentas en el seno de las organizaciones. En este artículo además de deternernos en la definicion del fenómeno nos interesa saber qué condiciones favorecen la emergencia del conflicto y aportamos nuevas contribuciones. Analizamos la fase de conflicto del proceso de acoso moral en el trabajo por entender que la resolución del acoso vendrá determinada en función de la fase en que es abordado. Reflexionamos sobre las condiciones que lo hacen posible en las empresas, y finalmente, exponemos lo que consideramos contribuciones y retos para el futuro de los estudios sobre este conflicto denominado ¿mobbing¿. Como consecuencia de las diversas investigaciones sobre el fenómeno señalamos, tanto los componentes básicos para que surga un acoso, como la manera de atajarlo y esperamos, con estas contribuciones, aportar nuevas motivaciones para incidir en la erradicación de este problema, que ha sido entendido como una epidemia del siglo XXI.es
dc.language.isoeng-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.en-
dc.subjectmoral harassmenten
dc.subjectmobbingen
dc.subjectconflict in organizationsen
dc.subjectassetjament moralca
dc.subjectacoso morales
dc.subjectmobbingca
dc.subjectmobbinges
dc.subjectconflicte a les organitzacionsca
dc.subjectconflicto en las organizacioneses
dc.subject.lcshBullying in the workplaceen
dc.subject.lcshConflict managementen
dc.titleThe conflict in mobbing. Triggers and resolutionen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article-
dc.audience.mediatorTheme areas::Humanitarian Cooperation, Peace and Sustainabilityen
dc.subject.lemacAssetjament psicològic en el lloc de treballca
dc.subject.lemacGestió de conflictesca
dc.subject.lcshesAcoso psicológico en el trabajoes
dc.subject.lcshesGestión de conflictoses
dc.source.urlhttp://journal-of-conflictology.uoc.edu/joc/ca/index.php/journal-of-conflictology/index.html-
dc.date.updated2010-09-14T13:41:23Z-
dc.gir.idAR/uocjournal-
Appears in Collections:2009, vol. 0, n. 1
Articles

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pares.pdf127.36 kBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons