Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/32121
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMarco Galindo, María Jesús-
dc.contributor.otherUniversitat Oberta de Catalunya. eLearn Center (eLC)-
dc.date.accessioned2014-06-13T09:07:38Z-
dc.date.available2014-06-13T09:07:38Z-
dc.date.issued2013-12-20-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10609/32121-
dc.description.abstractLa importància de la competència comunicativa escrita per als professionals de l'àmbit TIC està àmpliament referida en la literatura científica, que deixa constància de les mancances de molts professionals a l'hora de presentar informes, projectes o qualsevol altra comunicació. Malgrat la percepció generalitzada d'aquesta situació, els plans d'estudi de les carreres TIC, sobretot en el context europeu, han plantejat poc o gens la formació en aquesta competència. No és fins fa poc, durant la darrera dècada, que aquesta tendència ha començat a canviar a conseqüència de la progressiva adaptació dels plans d'estudi a les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). L'EEES impulsa significativament la incorporació explícita en el plans d'estudi de l'ensenyament-aprenentatge de les competències transversals, com ara la competència comunicativa. És, doncs, un moment òptim per a estudiar diferents vies per a fer-ho, posar-les en pràctica i estudiar-ne l'efectivitat.ca
dc.description.abstractLa importancia de la competencia comunicativa escrita para los profesionales del ámbito TIC está ampliamente referida en la literatura científica, que deja constancia de las carencias de muchos profesionales a la hora de presentar informes, proyectos o cualquier otra comunicación. A pesar de la percepción generalizada de esta situación, los planes de estudio de las carreras TIC, sobre todo en el contexto europeo, han planteado poco o nada la formación en esta competencia. No es hasta hace poco, durante la última década, que esta tendencia ha empezado a cambiar como consecuencia de la progresiva adaptación de los planes de estudio a las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). El EEES impulsa significativamente la incorporación explícita en los planes de estudio de la enseñanza-aprendizaje de las competencias transversales, como la competencia comunicativa. Es, pues, un momento óptimo para estudiar diferentes vías para hacerlo, ponerlas en práctica y estudiar su efectividad.es
dc.description.abstractThe importance of written communication skills for professionals in the field of ICT is widely referred to in the literature, which also mentions the shortcomings of many professionals when writing reports, projects or other documents. However, despite the widespread perception of the situation, the curricula of ICT degrees, especially in the European context, have proposed little or no training in this skill. Not until recently, in the last decade, this trend has begun to change as a result of the gradual adaptation of curricula to the guidelines of the European Higher Education Area (EHEA).en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Oberta de Catalunya. eLearn Center (eLC)-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.subjectcompetència comunicativa escritaca
dc.subjectenginyeria curricularca
dc.subjectavaluació per competènciesca
dc.subjectcompetències transversalsca
dc.subjectcompetencia comunicativa escritaes
dc.subjectingeniería curriculares
dc.subjectevaluación por competenciases
dc.subjectcompetencias transversaleses
dc.subjectwritten communication skillsen
dc.subjectengineering curriculumen
dc.subjectevaluation skillsen
dc.subjecttransversal competencesen
dc.subject.lcshDissertations, Academicen
dc.titleEnginyeria curricular del sistema d'ensenyament-aprenentatge de la competència comunicativa escrita en els plans d'estudi TIC de la UOC-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis-
dc.audience.mediatorTheme areas::eLearningen
dc.subject.lemacTesis i dissertacions acadèmiquesca
dc.subject.lcshesTesis y disertaciones académicases
dc.contributor.directorPastor Collado, Joan Antoni-
dc.contributor.directorSancho Samsó, Maria Ribera-
Appears in Collections:Doctoral Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TESI _JESUS_MARCO_GALINDO.pdf3.78 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons