Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/34562
Title: 8Ruedas, botiga virtual
Author: Hernàndez Ballesta, Laura
Tutor: Font Sagristà, Vicenç
Others: Universitat Oberta de Catalunya
Keywords: J2EE
Struts2
Issue Date: 29-Jun-2014
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Abstract: L'aplicació 8Ruedas és una botiga virtual desenvolupada amb llenguatge Java en la tecnologia J2EE. El projecte està estructurat dins el framework Struts2, que segueix un patró MVC (Model-Vista-Controlador) amb metodologia orientada a objectes.
La aplicación 8Ruedas es una tienda virtual desarrollada con lenguaje Java en la tecnología J2EE. El proyecto está estructurado dentro del framework Struts2, que sigue un patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador) con metodología orientada a objetos.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/34562
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
lhernandezbTFC0614memòria.pdfMemòria del TFC1.81 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons