Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/37761
Title: Oficina mòbil amb VPN i Zentyal
Author: Álvarez Valero, David
Director: Mendoza Flores, Manuel Jesús
Others: Universitat Oberta de Catalunya
Keywords: VPN
Zentyal
Issue Date: 12-Feb-2014
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Abstract: La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori conté un servei que es dedica a la vigilància medi ambiental. La figura que desenvolupa aquesta feina és l'agent. Aquest realitza la seva tasca la major part del temps fora de les oficines centrals. L'objecte d'aquest projecte és donar als agents unes eines connectades en línia per poder realitzar tasques que normalment han de realitzar a les oficines centrals.
La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambiente i Territori contiene un servicio que se dedica a la vigilancia medioambiental. La figura que desarrolla este trabajo es el agente. Este realiza su tarea la mayor parte del tiempo fuera de las oficinas centrales. El objeto de este proyecto es dar a los agentes unas herramientas conectadas en línea para poder realizar tareas que normalmente deben realizar en las oficinas centrales.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/37761
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
drakoTFG0214memòria.pdfMemòria del TFC6.87 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons