Discover

Telecommunication Technologies 287

El grau de Tecnologies de Telecomunicació i l'Enginyeria tècnica de Telecomunicació, especialitat de Telemàtica, tenen com a objectiu formar professionals especialitzats en les tecnologies de la informació i les comunicacions i preparar-los perquè adquireixin les competències necessàries per a l'exercici de la professió. El grau atorga les atribucions professionals de l'enginyer tècnic de telecomunicació.
El grado de Tecnologías de telecomunicación y la Ingeniería técnica de Telecomunicación, especialidad de Telemática, tienen como objetivo formar profesionales especializados en las tecnologías de la información y las comunicaciones y prepararlos para que adquieran las competencias necesarias para el ejercicio de la profesión. El grado otorga las atribuciones profesionales del ingeniero técnico de telecomunicación.
The aim of the Telecommunication Technologies degree and the Telecommunication Engineering, specialization in Telematics, are to train specialist professionals in information and communication technologies and to prepare them to acquire the skills needed to practise the profession. The degree confers the professional attributes of a technical telecommunication engineer.

Search in Telecommunication Technologies by