Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/40157
Title: Ontologia de LinkedIn : El primer pas per inferir informació a partir de les ofertes de feina
Author: Martín Gómez, Eva Maria
Director: Pérez i Braña, Joan Anton
Others: Universitat Oberta de Catalunya
Keywords: semantic web
ontology
LinkedIn
API
XML
Issue Date: Jan-2015
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Abstract: Amb aquest treball de final de carrera de la titulació d'enginyeria tècnica en informàtica de gestió es pretén fer una primera aproximació al món de l'anàlisi semàntic de webs. Consisteix, per una banda, en la creació d'una ontologia per emmagatzemar informació provinent de la web de LinkedIn de manera que després pugui ser analitzada i permeti filtrar les dades de manera pràctica evitant l'excés d'informació no útil. Per altra banda, el treball inclou el desenvolupament d'una aplicació per a l'obtenció de la informació de la web de LinkedIn de manera automàtica, i un mètode per a la importació a l'ontologia creada.
Con este trabajo de fin de carrera de la titulación de ingeniería técnica en informática de gestión se pretende hacer una primera aproximación al mundo del análisis semántico de webs. Consiste, por una parte, en la creación de una ontología para almacenar información proveniente de la web de LinkedIn de manera que después pueda ser analizada y permita filtrar los datos de manera práctica evitando el exceso de información no útil. Por otra parte, el trabajo incluye el desarrollo de una aplicación para la obtención de la información de la web de LinkedIn de manera automática, y un método para la importación a la ontología creada.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/40157
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
emartingoTFC0115presentacio.wmvVídeo presentació de síntesi del TFC40.8 MBWMV Windows media VideoView/Open
emartingoTFC0115aplicatiu.rarPaquet de l'aplicatiu1.66 MBRARView/Open
emartingoTFC0115memòria.pdfMemòria del TFC3.33 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons