Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/40261
Title: Accounting manager : Servei web gestor de comptabilitat
Author: Saladrigues Hervera, Gerard
Tutor: Escudero Sánchez, Óscar
Others: Universitat Oberta de Catalunya
Keywords: Vaadin
MySQL
Java
web applications
Issue Date: 26-Jan-2015
Abstract: Aquest projecte consisteix en un petit servei web de comptabilitat desenvolupat amb Vaadin framework, MySQL i Java. Dita aplicació permet crear factures i altres documents i portar-ne unes estadístiques de les figures relacionades amb aquesta comptabilitat. El fet d'utilitzar Vaadin permet desenvolupar aquest servei web mitjançant Java. Aquesta entrega es composa d'una presentació, la memòria i el producte (servei web+BD+instruccions).
Este proyecto consiste en un pequeño servicio web de contabilidad desarrollado con Vaadin framework, MySQL y Java. Dicha aplicación permite crear facturas y otros documentos y llevar unas estadísticas de las figuras relacionadas con esta contabilidad. El hecho de utilizar Vaadin permite desarrollar este servicio web mediante Java. Esta entrega se compone de una presentación, la memoria y el producto (servicio web+BD+instrucciones).
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/40261
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
gsaladrigueshPFC0115Producte.zipProducte del PFC27.34 MBFormat ZipView/Open
gsaladrigueshTFC0115memòria.pdfMemòria del TFC3.78 MBAdobe PDFView/Open
gsaladrigueshTFC0115presentació.pdfPresentació del TFC1.75 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons