Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/40742
Title: Lleure, adolescència i acció socioeducativa als equipaments municipals
Author: Labiano Ferré, Laura
Director: García Farrero, Jordi
Others: Universitat Oberta de Catalunya
Keywords: social education
adolescence
leisure
Issue Date: 15-Jan-2015
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Abstract: En una època líquida on el consum i la immediatesa regnen gran part de les nostres accions i desitjos, com s'aprofita el temps de lleure a l'adolescència? Hi ha lloc per a l'educació? Aquest treball ha volgut conèixer què s'ofereix per al temps lliure d'aquesta franja d'edat a la ciutat de Barcelona i quina cabuda hi té tant l'acció socioeducativa com l'educador/a social com a figura professional. Hem donat veu als agents i als professionals que protagonitzen el context i com a futurs/es educadors/es socials, hem buscat quin és el lloc actual de l'acció socioeducativa i n'hem analitzat la idoneïtat a través de l'opinió dels i les entrevistades. La recerca ens mostra com en una època de canvi i velocitat els equipaments s'intenten adaptar a les noves idiosincràsies i gustos dels seus participants i mantenen conceptes diversos pel que fa a l'acció educativa.
En una época líquida donde el consumo y la inmediatez reinan gran parte de nuestras acciones y deseos, ¿como se aprovecha el tiempo libre en la adolescencia? ¿Hay lugar para la educación? Este trabajo ha querido conocer qué se ofrece para el tiempo libre de esta franja de edad en la ciudad de Barcelona y qué cabida tiene tanto la acción socioeducativa como el educador/a social como figura profesional. Hemos dado voz a los agentes y a los profesionales que protagonizan el contexto y como futuros/as educadores/as sociales, hemos buscado cuál es el lugar actual de la acción socioeducativa y hemos analizado la idoneidad a través de la opinión de los y las entrevistadas. La investigación nos muestra cómo en una época de cambio y velocidad los equipamientos se intentan adaptar a las nuevas idiosincrasias y gustos de sus participantes y mantienen conceptos diversos en cuanto a la acción educativa.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/40742
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
llabianoTFG0115memòria.pdfMemòria del TFG311.51 kBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons