Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10609/40883
Title: Web de promoció de sabatilles esportives
Author: Allué Pont, Antonio
Director: Riu Herraiz, David
Others: Universitat Oberta de Catalunya
Keywords: web applications
ASP.NET
MVC
WPF
Issue Date: Dec-2014
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Abstract: El treball consta de dos aplicacions .NET. La primera és un portal web on es promocionen unes sabatilles esportives i els usuaris s'hi poden registrar, dibuixar a mà alçada com serien les seves sabatilles i deixar els seus comentaris sobre les sabatilles promocionades. I l'altra és una aplicació d'escriptori dirigida a l'empresa per a la gestió dels usuaris i dels seus comentaris.
El trabajo consta de dos aplicaciones .NET. La primera es un portal web donde se promocionan unas zapatillas deportivas y los usuarios se pueden registrar, dibujar a mano alzada como serían sus zapatillas y dejar sus comentarios sobre las zapatillas promocionadas. Y la otra es una aplicación de escritorio dirigida a la empresa para la gestión de los usuarios y de sus comentarios.
Language: Catalan
URI: http://hdl.handle.net/10609/40883
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

Share:
Export:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aallueTFC0115memòria.pdfMemòria del TFC1.04 MBAdobe PDFView/Open

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons