Learning materials 4

Materials docents de la UOC en l'àmbit de les tecnologies de telecomunicació, i també de l'enginyeria tècnica de telecomunicació, especialitat de telemàtica (anterior a l'adaptació al nou EEES), que s'ofereixen en accés obert a la comunitat d'internet: professors, estudiants i autodidactes.
Materiales docentes de la Universitat Oberta de Catalunya en el ámbito de las tecnologías de telecomunicación, así como de la ingeniería técnica de telecomunicación (anterior a la adaptación al nuevo EEES) que se ofrecen en acceso abierto a la comunidad de internet: profesores, estudiantes y autodidactas.
The UOC's learning materials in the field of Telecommunication Technologies, and of the foundation degree in Telecommunications (prior to adaptation to the new EHEA) offered as open access for the Internet comunity: lecturers, students and autodidacts.

Search in Learning materials by