Institutional Repository
Institutional Repository Institutional Repository Login  Institutional Repository  
  • UOC Library |
  •  |
  •  |

Home >
Research >
Social sciences >
Information and Knowledge Society >

Project Internet Catalonia. PIC : [32]

Community home page

Logo
 
 


or browse 

El Projecte Internet Catalunya és un programa d'investigació interdisciplinari sobre la societat de la informació a Catalunya que han dut a terme investigadors de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la Universitat Oberta de Catalunya, amb la col·laboració de diferents entitats i persones en les tasques d'enquesta i documentació. El conjunt del Projecte Internet Catalunya ha estat codirigit pels professors Manuel Castells i Imma Tubella.

El Proyecto Internet Catalunya es un programa de investigación interdisciplinario sobre la sociedad de la información en Cataluña que han llevado a cabo investigadores del Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la Universitat Oberta de Catalunya, con la colaboración de diferentes entidades y personas en las tareas de encuesta y documentación. El conjunto del Proyecto Internet Catalunya ha sido codirigido por los profesores Manuel Castells e Imma Tubella.

The Project Internet Catalonia is an interdisciplinary research programme on the information society in Catalonia that has been conducted by the faculty and researchers at the Universitat Oberta de Catalunya's (UOC, Open University of Catalonia) Internet Interdisciplinary Institute (IN3), in collaboration with a number of different organisations and individuals in the tasks of data collection and survey field work. The directors of this research programme are Manuel Castells and Imma Tubella
Collections in this community

Els informes del Projecte Internet Catalunya (PIC) estan subjectes a una llicència de Reconeixement-NoComercial- SenseObraDerivada 2.5 de Creative Commons.

Los informes del Proyecto Internet Catalunya (PIC) están sujetos a una licencia de Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 2.5 de Creative Commons.

The Project Internet Catalonia (PIC) reports are subject to a Creative Commons Attribution-Noncommercial-NoDerivativeWorks 2.5 license.

Recent Submissions

Les TIC i les transformacions de l'empresa catalana. Informe de recerca II

La societat xarxa a Catalunya. Informe de recerca I

E-Governance and Citizen Information : The Generalitat of Catalonia in the International Context. Research report (synthesis document)

Gobierno electrónico y servicios públicos : un estudio de caso sobre el portal interadministrativo CAT365. Informe de investigación (documento de síntesis)

L'escola a la societat xarxa : Internet a l'educació primària i secundària. Informe final de recerca (volum II)

 

RSS Feeds

RSS Feed RSS Feed

 

The library replies
A product of the Universitat Oberta de Catalunya Virtual Library
Legal notice | Cookie policy