Institutional Repository
Institutional Repository Institutional Repository Login  Institutional Repository  
  • UOC Library |
  •  |
  •  |

Home >
Research >
Social sciences >
Information and Knowledge Society >

UOC journals : [10]

Community home page

 
 


or browse 

UOC Papers és una publicació electrònica de la Universitat Oberta de Catalunya, amb una orientació interdisciplinària, que té per objecte publicar textos originals universitaris de divulgació que se centrin en la confluència dels àmbits temàtics propis de la universitat amb la societat del coneixement. A més a més, la revista vol ser una plataforma per a la difusió de novetats editorials rellevants d'aquest mateix àmbit.

UOC Papers es una publicación electrónica de la UOC, con una orientación interdisciplinaria, que tiene por objeto publicar textos originales universitarios de divulgación que se centren en la confluencia de los ámbitos temáticos propios de la universidad con la sociedad del conocimiento. Además, la revista pretende ser una plataforma para la difusión de novedades editoriales relevantes de este mismo ámbito.

UOC Papers is an interdisciplinary electronic journal produced by the UOC which looks to publish original university papers that focus on the conflux of the subject areas dealt with by universities in the knowledge society. The journal also looks to act as a platform for the publicising of new publications relating to this same area.Sub-communities within this community

Recent Submissions

Cultures familiars, mitjans digitals i joves. Restriccions explícites i implícites en la reproducció de l'avantatge generalitzat

Procesos psicoeducativos en el aprendizaje cooperativo. Dimensiones para el análisis en un escenario educativo presencial con tecnología.

Structural Reliability and Availability Analysis through Simulation

Party Activism in the Internet Era: Testing for Reinforcement and Mobilization

TIC, orientación al mercado e innovación de producto : un análisis empírico para la empresa catalana

 

RSS Feeds

RSS Feed RSS Feed

 

The library replies
A product of the Universitat Oberta de Catalunya Virtual Library
Legal notice | Cookie policy