Second International Workshop on Free/Open-Source Rule-Based Machine Translation, (Barcelona, 20 January 2011) 10

Aquest taller té com a objectiu reunir l'experiència dels investigadors i desenvolupadors en el camp de la traducció automàtica basada en regles que han decidit pujar a bord del tren del programari lliure i de codi obert i que contribueixen eficaçment a la creació d'un espai comú de coneixement explícit: les normes de traducció automàtica i diccionaris, i els sistemes de traducció automàtica el comportament de la qual és transparent i clarament traçable a través de la seva lògica explícita.

Este taller tiene como objetivo reunir la experiencia de los investigadores y desarrolladores en el campo de la traducción automática basada en reglas que han decidido subir a bordo del tren del software libre y de código abierto y que contribuyen eficazmente a la creación de un espacio común de conocimiento explícito: las normas de traducción automática y diccionarios, y los sistemas de traducción automática cuyo comportamiento es transparente y claramente trazable a través de su lógica explícita.

This workshop aims to bring together the experience of researchers and developers in the field of rule-based machine translation who have decided to get on board the free/open-source train and are effectively contributing to creating a commons of explicit knowledge: machine translation rules and dictionaries, and machine translation systems whose behaviour is transparent and clearly traceable through their explicit logic.

Search in Second International Workshop on Free/Open-Source Rule-Based Machine Translation, (Barcelona, 20 January 2011) by

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 10 of 10
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 10 of 10

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions