Institutional Repository
Institutional Repository Institutional Repository Login  Institutional Repository  
  • UOC Library |
  •  |
  •  |

Home >
Academics >

Psychology and Education Sciences : [191]

Community home page

 
 


or browse 

En aquesta àrea de coneixement la UOC ofereix estudis del grau de Psicologia i Psicopedagogia, i també el màster de Professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes.
En esta área de conocimiento la UOC ofrece estudios de grado en Psicología y Psicopedagogía, así como el máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas.
In this field of knowledge, the UOC offers degree courses in Psychology and Educational Psychology, and the Master's degree in Compulsory Secondary and Upper Secondary Education Teaching, Vocational Training and Language Teaching.Sub-communities within this community

Recent Submissions

Desenvolupament organitzacional, febrer 2010

Teràpies humanistes i sistèmiques, febrer 2010

Psicologia del llenguatge, febrer 2010

Memoria Prácticum II Psicopedagogía : Programa para la mejora de las competencias comunicativas

Intervenció psicopedagògica amb alumnes amb necessitats especials : Disseny d'estratègies i suports per afavorir els aprenentatges

 

RSS Feeds

RSS Feed RSS Feed

 

The library replies
A product of the Universitat Oberta de Catalunya Virtual Library
Legal notice | Cookie policy