Institutional Repository
Institutional Repository Institutional Repository Login  Institutional Repository  
  • UOC Library |
  •  |
  •  |

Home >
Academics >

Psychology and Education Sciences : [187]

Community home page

 
 


or browse 

En aquesta àrea de coneixement la UOC ofereix estudis del grau de Psicologia i Psicopedagogia, i també el màster de Professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes.
En esta área de conocimiento la UOC ofrece estudios de grado en Psicología y Psicopedagogía, así como el máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas.
In this field of knowledge, the UOC offers degree courses in Psychology and Educational Psychology, and the Master's degree in Compulsory Secondary and Upper Secondary Education Teaching, Vocational Training and Language Teaching.Sub-communities within this community

Recent Submissions

Intervenció psicopedagògica amb alumnes amb necessitats especials

La societat terapèutica: el lloc de l'educació social

Ús dels smartphones i de les apps en la deshabituació al tabac. És un tractament efectiu?

Vincles afectius per al vincle educatiu

Històries de vida professional : Una perspectiva sobre la visió i la percepció de la pròpia construcció professional de l'educador i l'educadora social en l'educació secundària obligatòria a Catalunya

 

RSS Feeds

RSS Feed RSS Feed

 

The library replies
A product of the Universitat Oberta de Catalunya Virtual Library
Legal notice | Cookie policy