Discover

Artnodes: e-journal on Art, Science and Technology 60

Logo

Espai coordinat pels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, els Estudis d'Arts i Humanitats i els Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació, en el qual es publiquen aportacions centrades en la reflexió i l'estudi de les interseccions entre l'art, la ciència i la tecnologia.

Espacio coordinado por los estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación, los estudios de Artes y Humanidades y los estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación, en el que se publican aportaciones centradas en la reflexión y el estudio de las intersecciones entre el arte, la ciencia y la tecnología.

Coordinated by Computing, Multimedia and Telecommunication Faculty, Arts and Humanities Faculty and Information and Communication Sciences Faculty, it publishes contributions geared towards the contemplation and study of the intersections between art, science and technology.

Search in Artnodes: e-journal on Art, Science and Technology by