Institutional Repository
Institutional Repository Institutional Repository Login  Institutional Repository  
  • UOC Library |
  •  |
  •  |

Home >
Research >
Arts and humanities >
UOC journals >

Digithum : [56]

Community home page

Logo
 
 


or browse 

Revista impulsada pels Estudis d'Arts i Humanitats que difon articles de reflexió o resultats d'investigacions que analitzen les transformacions de les humanitats i les ciències socials en l'era digital.

Revista impulsada por los estudios de Artes y Humanidades, que difunde artículos de reflexión o resultados de investigaciones sobre las transformaciones de las humanidades y las ciencias sociales en la era digital.

Promoted by Arts and Humanities Faculty, it publishes articles of reflection or research results that analyse transformations to humanities and social sciences in the digital age.
Collections in this community

Digithum és una revista impulsada pels Estudis d'Arts i Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya. Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes, llevat que s'indiqui el contrari, a una llicència Reconeixement-No comercial-Sense obres derivades 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-ne els continguts, distribuir-los i transmetre'ls públicament mentre citeu l'autor del text, la revista (Digithum) i la institució que els publica (UOC), no en feu un ús comercial i no en feu cap obra derivada. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/ licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca

Digithum es una revista electrónica impulsada por los estudios de Artes y Humanidades de la UOC. Los textos publicados en esta revista -si no se indica lo contrario- están sujetos a una licencia Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 3.0 España de Creative Commons. Puede copiarlos, distribuirlos y comunicarlos públicamente siempre que cite a su autor, la revista y la institución que los publica (Digithum, UOC), no los utilice para fines comerciales y no haga con ellos obras derivadas. La licencia completa se puede consultar en http://creativecommons.org/ licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.es

Digithum is a e-journal promoted by the UOC Faculty of Arts and Humanities of the UOC. The texts published in this journal, unless otherwise indicated, are subject to a Attribution-Non commercial-No derivative works 3.0 Spain licence. They may be copied, distributed and broadcast provided that the author, the e-journal and the institution that publishes them (Digithum, UOC) are cited. Commercial use and derivative works are not permitted. The full licence can be consulted on http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/en/deed.en

Recent Submissions

Studies in Culture and Society Group

Grup d'Estudis en Cultura i Societat (GRECS)

Mediaccions

Mediaccions

Language, Culture and Identity in the Global Age

 

RSS Feeds

RSS Feed RSS Feed

 

The library replies
A product of the Universitat Oberta de Catalunya Virtual Library
Legal notice | Cookie policy